Dopasowanie pilotów zdalnego sterowania

przez | 22 stycznia, 2021

Dopasowanie pilotów zdalnego sterowania.

Tłumaczenie obrazka (angielski > polski)
Wpisz liczbę kluczy, które powinny być dostosowane Zapisz
Teraz naciśnij przycisk 1 lub 2 na każdy pilot, który powinien być dostosowany do co najmniej 1 sekundę.
Uwaga #1: Wszystkie klawisze muszą być dostosowane w jednej procedurze.
Uwaga #2: Dostosowanie wszystkich klawiszy nie może przekraczać 15 sekund.


1. Zbierz wszystkie piloty zdalnego sterowania jakie chcesz zaprogramować. Jeden z kluczyków pojazdu umieść w stacyjce i włącz zapłon w pozycję ON. Korzystając z programu VCDS wykonaj następujące czynności: -> [Wybór] -> [46 -Moduł komfortu] -> [Adaptacja – 10] -> Wybierz kanał „01 [Odczytaj]
-> W polu „Wartość zapisana” powinna pojawić się liczba aktualnie zaprogramowanych pilotów.
-> W polu „Nowa wartość” wpisz łączną ilość pilotów (max. 4) jakie chcesz dopasować do sterownika (łącznie z działającymi już pilotami). -> [Testuj] -> Upewnij się, że sterownik akceptuje wprowadzoną wartość. ->[Zapisz]

Teraz masz ok. 15 sekund na dopasowanie wszystkich pilotów zdalnego sterowania. Naciskaj i przytrzymuj (przez min. 1 sekundę) – po kolei w każdym pilocie przeznaczonym do zakodowania – przycisk UNLOCK (otwieranie).

2. Jeżeli powyższa procedura nie działa – tzn. kanał „01” nie są dostępne – postępuj następująco: 
-> Jeden z kluczyków pojazdu (stary – z zakodowanym i działającym pilotem) umieść w stacyjce i włącz zapłon w pozycję ON (nie uruchamiaj pojazdu!). Korzystając z programu VCDS wykonaj następujące czynności: -> [Wybór] -> [46 – Moduł komfortu] lub [35 – Centralny zamek] -> [Bloki pomiarowe – 08] -> Wybierz grupę „003” -> [Idź!]
-> Wartość wyświetlana w polu numer 2 pozwala odczytać ile pilotów jest aktualnie dopasowanych i jakie pozycje zajmują one w pamięci sterownika, np.: „0001” informuje o tym, że dopasowany jest jeden pilot i zajmuje on pierwszą pozycję w pamięci sterownika.
-> Teraz zamknij samochód od zewnątrz („ręcznie” – nie pilotem!) używając do tego kluczyka zespolonego razem z niedopasowanym jeszcze pilotem (zamykaj drzwi kierowcy).
-> Teraz w ciągu 5 sekund od zamknięcia drzwi naciśnij przycisk UNLOCK (otwieranie) w niedopasowanym jeszcze pilocie. Ilość naciśnięć przycisku UNLOCK odpowiada za pozycję pilota w pamięci sterownika. Dwukrotne naciśnięcie przycisku otwierania spowoduje zapisanie pilota na drugiej pozycji pamięci, trzykrotne – na trzeciej itd.

Przykład:
-> Jeżeli chcesz zaprogramować nowy pilot zdalnego sterowania, a przed rozpoczęciem procedury dopisania pilotów w polu nr 2 w grupie „003” bloków pomiarowych widniała wartość „0001”, powinieneś nacisnąć przycisk UNLOCK dwa razy. Rezultatem tej czynności powinna być wartość „0011” w polu nr 2.
-> Po zakończeniu ustalania pozycji programowanego w danej chwili pilota, zaczekaj 5 sekund po czym naciśnij przycisk UNLOCK (na nowo zakodowanym pilocie).
-> Wyłącz zapłon i wyciągnij kluczyk ze stacyjki. Sprawdź działanie pilota: naciśnij przycisk LOCK aby zamknąć pojazd.
Naciśnij UNLOCK – aby otworzyć.
-> Umieść w stacyjce pojazdu kluczyk z nowo zakodowanym pilotem. Włącz zapłon ale nie uruchamiaj pojazdu. [Wybór] -> [46 – Moduł komfortu] lub [35 – Centralny zamek] -> [Bloki pomiarowe – 08] -> Wybierz grupę „003” -> [Idź!]
Nawiązując do podanego wyżej przykładu, pole nr 2 powinno wskazywać np. wartość „0011”.
UWAGA: Dopisując nowe nadajniki pamiętaj, że przydzielając im zajęte już miejsca w pamięci sterownika (reprezentowane przez „1” w polu nr 2) wykasujesz tym samym – działające już – stare piloty zdalnego sterowania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *