Kody błędów

Szczegółowe kody błędów VAG i SAE

Lista OBD-II

Przegląd usterek diagnostycznych DTC

Zasady włączania MIL
A=MIL zaistniały pierwszy raz
B=MIL zaistniały drugi raz
C=Usterka związana z brakiem emisji – tylko lampka serwisowa
D=Usterka braku emisji – brak lampki serwisowej

DTC (VAG) DTC (SAE) OPIS USTERKI (NUMER KOMPONENTU) ZASADA MIL

00000 Nie rozpoznano DTC

00257 Zawór wejściowy ABS – lewy przód (N101)

00258 P0753 Przełącznik Cewki 1 – otwarty obwód lub skrót do uziemienia lub B+ (N89)

00259 Zawór wejściowy ABS – prawy przód (N99)

00260P0758 Przełącznik cewki 2 – otwarty obwód lub skrót do uziemienia lub B+ (N89)

00261 Zawór wejściowy ABS – tył (N103)